Säkerhetsklassning

 

 

Hur kan jag se om en lampan är korrekt certifierad enligt ATEX?

 

Alla ficklampor och pannlampor som är klassade enligt ATEX skall ha en kod tryckt på lampan. Denna kod visar användaren inom vilket område man kan använda lampan utan risk för explosion.

 

Märkning av instrument

Alla Ex-klassade instrument har en dekal för att visa vilka kategorier och grupper som den installeras inom.

 

Grupp

Grupp II gäller alla explosionsfarliga miljöer utan gruvor Grupp 1 endast för gruvdrift (under jord)

 

Kategori Gas

Instrument märkta med 1G kan monteras i zon 0, 1 och 2 Instrument märkta med 1/2G kan monteras i zon 1 och 2 samt monteras mellan zon 1 och 0 (se skiss nedan) Instrument märkta med 2G kan monteras i zon 1 och 2

 

Kategori Damm

Instrument märkta med 1D kan monteras i zon 20, 21 och 22 Instrument märkta med 2G kan monteras i zon 21 och 22

Explosionsgrupp

Instrument märkta med IIC kan användas i IIC, IIB och IIA Instrument märkta med IIB kan användas i IIB och IIA Instrument märkta med IIA kan endast användas i IIA

 

Gnistskydd

Instrument märkta med Ex ia krävs för montering i zon 0 Instrument märkta med Ex ib endast för zon 1 och 2 Instrument märkta med Ex d endast för zon 1 eller 2 Instrument märkta med Ex n endast för zon 2

 

Temperaturklassområde

Instrument märkta med T6 kan användas i område T1-T6 Instrument märkta med T5 kan användas i område T1-T5 Instrument märkta med T4 kan användas i område T1-T4 Användningen beror på området omgivnings- och process- temperatur. Se vidare sid 2.

 

 

 

 

 

Kontakt

Blanchegatan 6, Stockholm

08 – 730 10 50

info@swtab.se

order@swtab.se

Copyright © All Rights Reserved