Vad menas med ATEX?

Vad menas med ATEX?

ATEX-direktivet är ett EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. Detta direktiv påverkar kraven på elektrisk utrustning t.ex. ficklampor och pannlampor som används i potentiellt explosiva områden. ATEX-direktiven (94/9/CE) reglerar att arbetsgivare är tvingade att förse sin personal med endast godkänd elektrisk utrustning i miljö som klassificeras som ovan. Från personalens sida finns det ett annat ATEX-direktiv (99/92/CE) som föreskriver kraven för att förbättra säkerhet och hälsoskydd för personal som kan arbeta i miljöer där det finns risk för explosioner. Båda direktiven är obligatoriska sedan 1 juli 2003. Varje arbetsplats måste därför klassificeras för sin potentiella risk för explosioner. Med de nya ATEX-direktiven är varje område klassat i kategorier:

 

ATEX-kategori 1: Eldfängt material förekommande under långa perioder

(mer än 1000 timmar per år)

 

ATEX-kategori 2:Eldfängt material förekommande i normalfall

(10 – 1000 timmar per år)

 

ATEX-kategori 3:Eldfängt material förekommande under korta perioder

(mindre än 10 timmar per år)

 

ATEX omfattar ett brett område. Det kan vara energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemikaliehantering, bensinstationer, kvarnar, restauranger som hanterar gasol och andra känsliga miljöer.

 

Jobbar du inom ett sånt område måste din

ficklampa / pannlampa vara ATEX godkänd!

 

 

 

 

Kontakt

Blanchegatan 6, Stockholm

08 – 730 10 50

info@swtab.se

order@swtab.se

Copyright © All Rights Reserved